Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom je:
Prestige Photo s.r.o.
Kotrádova 4, 080 01 Prešov
Blattného 2342/15, 158 00 Praha 5
IČO 27163105
DIČ CZ27163105

 

Predávajúci: prevádzkovateľ i-obchodu www.photoprestige.sk , tel. 0949 115 140
Kupujúci: zákazník i-obchodu www.photoprestige.sk.

 1. Kúpna zmluva.
  1. Odoslaním objednávky s použitím kódu a hesla, uvedeného na objednávkovej karte a jej potvrdením predávajúcim je uzavretá kúpna zmluva medzi oboma stranami.
  2. Podmienkou odoslania platnej objednávky je začiarknutie políčka so súhlasom s Obchodnými podmienkami.
  3. Do okamihu úhrady je kupujúcim objednaný tovar alebo služba vo vlastníctve predávajúceho.
 1. Dodacie podmienky
  1. Miestom dodania tovaru sa rozumie adresa, kupujúcim uvedená na objednávke. Táto adresa nemusí byť nutne bydliskom kupujúceho.
  2. Pokiaľ kupujúci zvolí v objednávke osobný odber, je miestom dodania predajňa firmy Prestige Photo s.r.o. , Levočská 9, 080 01 Prešov, .
  3. O potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim je kupujúci informovaný e-mailom, ktorý obsahuje rekapituláciu objednávky.
  4. O expedícii zákazky prípadne jej skompletizovaní k osobnému odberu je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.
  5. Za odovzdanú informáciu o expedícii zákazky je považované odoslanie emailu na emailovú adresu zadanú pri uzavretí objednávky.
  6. Dodacie lehoty závisia od druhu objednaného tovaru a sú vždy uvedené pri jeho ilustračnej ponukovej fotografii.
  7. Ak nie je tovar kupujúcim prevzatý (vrátená dobierka alebo zásielka ) alebo tovar na vyzdvihnutie na prevádzke je dlhšie ako 14 dní ( od odovzdania informácie o expedícii zákazky), bude účtované skladné vo výške 0,80 Eur/deň.
 1. Úhrada dopravy:
Osobný odber ZDARMA
Kuriér – dobierkou vr. balného (bežné dni medzi 8 – 18 hod.) nie je v ponuke
Slovenská pošta – dobierkou vr. poštovného a balného 3.99,- Eur
K cene každej objednávky sa pripočíta manipulačný poplatok vo výške 1,- Eur
 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy - reklamácie
  1. Podľa Občianskeho zákonníka ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie tzv. na diaľku (napr. internet), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 7 dní od prevzatia plnenia.
  2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí zákazník v uvedenej lehote vrátiť predávajúcemu predmetný tovar buď osobne na adresu predajne firmy (pozri bod. 2.2. Obchodných podmienok) alebo iným spôsobom tak, aby bol firme Prestige Photo s.r.o. doručený najneskôr do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (pozri bod 4.1. Obchodných podmienok).
  3. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu v neporušenom stave, bez známok opotrebovania.
  4. Za vrátený tovar bude čiastka zaplatená kupujúcim spätne uhradená formou peňažnej poukážky, s výnimkou poštovného a manipulačného poplatku. Čiastka bude odoslaná najneskôr do 14 dní po obdržaní vráteného tovaru.
 1. Ochrana osobných údajov.
  1. Osobnými údajmi, použitými v internetovom obchode www.photoprestige.sk je meno, poštová a e-mailová adresa a telefónne číslo kupujúceho. S týmito dátami kupujúceho je nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z, o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
  2. Ak stratu objednávkovej karty kupujúci nahlási predávajúcemu, tento sa zaväzuje, že zablokuje do 24 hodín od nahlásenia straty možnosť jej zneužitia. Nahlásenie straty možno oznámiť na tel. číslo 0949 115 140 alebo e-mailovú adresu sekretariat@prestige-photo.sk.
 1. Závěrečné ustanovenia.
  1. Tieto Obchodné podmienky platia od 1.7.2011
  2. Predávajúci môže meniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.